Μέσω της διαδικασίας επιλογής του ομώνυμου προγράμματος

Η Wind υποδέχθηκε τους 10 νέους που ξεχώρισαν μέσα από τη συστηματική και απαιτητική τρίμηνη διαδικασία επιλογής του προγράμματος Young Talents.

Τα νέα μέλη του Graduate Trainee προγράμματος της Wind επιλέχθηκαν μέσα από εκατοντάδες αιτήσεις, με βάση τις εξαιρετικές επιδόσεις τους σε μια digital συνέντευξη, σε online test λογισμού, και στο Wind Simulation Day, όπου πέρασαν μια ολόκληρη μέρα στα γραφεία της εταιρείας, συμμετέχοντας σε εργασιακές προσομοιώσεις και σε συνεντεύξεις με την ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού και τους Mentors του προγράμματος.

Οι 10 νέοι που ξεκίνησαν το επαγγελματικό τους ταξίδι στην Wind με σύμβαση αορίστου χρόνου, αφού γνωρίσουν τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες της εταιρείας μέσα από δομημένες παρουσιάσεις και επισκέψεις στα σημεία επαφής με τους πελάτες, θα αναλάβουν ρόλους εξάμηνης διάρκειας σε 3 διαφορετικά τμήματα. Στο τέλος της 18μηνης περιόδου ανάπτυξής τους, θα αναλάβουν τον οριστικό τους ρόλο στην ομάδα εργασίας που τους ταιριάζει περισσότερο.