Η υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης της Wind είναι πλέον διαθέσιμη μέσω υπολογιστή στο www.windvision.gr. Στο πλαίσιο αυτό, η Wind Vision βρίσκεται σε όλες τις οθόνες του σπιτιού, με ενιαία εμπειρία και δυνατότητες σε όλες τις συσκευές του χρήστη. Στο windvision.gr, ο συνδρομητής μπορεί να παρακολουθήσει όλο το περιεχόμενο του Family Pack με περισσότερα από 50 συνδρομητικά κανάλια.

Οι δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή, όπως οι 3 οδηγοί προγράμματος για πρόσβαση στο περιεχόμενο, επανεκκίνηση, το catch up 7 ημερών, η εγγραφή και το περιεχόμενο του συνδρομητή στο myLibrary. Ισχύουν οι ρυθμίσεις γονικού ελέγχου και το κλείδωμα καναλιών, που έχουν οριστεί για την ασφάλεια των μελών της οικογένειας. Η παρακολούθηση μέσω του site μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε σύνδεση Internet και οποιονδήποτε browser, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού.