Η Wind έχει υλοποιήσει έργο 110 χλμ. οπτικής ίνας νέας γενιάς στην πόλη της Καλαμάτας, καλύπτοντας με υπηρεσίες πάνω από το 80% νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Επιπλέον, στο άμεσο μέλλον θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος Σύζευξις ΙΙ, στο οποίο συμμετέχει η Wind Hellas και για την Καλαμάτα το οποίο, αφορά τη διασύνδεση με δίκτυα νέας γενιάς πάνω από 250 φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Για τη Wind Hellas, η πόλη της Καλαμάτας, συγκεντρώνει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ώστε να πρωτοστατήσει στην ψηφιακή καινοτομία.

«Έχουμε υλοποιήσει ένα εκτενές έργο ψηφιακών τεχνολογιών στην πόλη της Καλαμάτας, με την εισαγωγή δικτύων νέας γενιάς υψηλών ταχυτήτων και σύντομα ενεργοποιούμε το 5G δίκτυό μας. Οι υποδομές αυτές ενισχύουν την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, και την βιωσιμότητα και αποτελούν βασική προϋπόθεση για να προσελκύσει η πόλη ψηφιακούς νομάδες», δήλωσε ο Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Επικοινωνίας της Wind Hellas.