Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «W for Women», η Wind ανακοινώνει τη νέα δράση της με τίτλο «Women In Tech». Συγκεκριμένα, μέσω της δράσης, η εταιρεία προσφέρει σε 10 απόφοιτες ή τελειόφοιτες φοιτήτριες πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών, πλήρως αμειβόμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 6 μηνών.

«Η ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και η ενδυνάμωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον, ειδικά στον κλάδο της τεχνολογίας, απαιτεί ένα πλαίσιο δράσεων ολιστικής προσέγγισης. Με το πρόγραμμα “Women in Tech” αναλαμβάνουμε μία σημαντική πρωτοβουλία, που υλοποιείται σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος των φύλων στα STEM επαγγέλματα.

Οι προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες καριέρας και η Wind διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων σε αυτές», δήλωσε σχετικά ο Γεράσιμος Καρμίρης, Human Resources Executive Director της Wind Ελλάς.