Πλατφόρμα για online διαχείριση των λογαριασμών

Με την εγγραφή τους στο myWind οι συνδρομητές αποκτούν τον έλεγχο του λογαριασμού τους, καθώς, μεταξύ άλλων, έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν το υπόλοιπο χρήσης του χρόνου ομιλίας, των SMS και των MBs τους, έχουν πλήρη εικόνα όλων των συνδέσεών τους (κινητής και σταθερής), ενημερώνονται άμεσα σχετικά με το χρεωστικό υπόλοιπο και την ανάλυση των λογαριασμών τους, πληρώνουν τον λογαριασμό τους, έχουν πρόσβαση στα πιο χρήσιμα εργαλεία και υπηρεσίες και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για δώρα.