Ο Αντώνης Τζωρτζακάκης στο Δ.Σ. της Ένωσης
Ο Αντώνης Τζωρτζακάκης, Γενικός Διευθυντής Σταθερής Τηλεφωνίας & New Business της Wind Ελλάς εξελέγη μέλος του ΔΣ της ECTA, με διετή θητεία.

Ο ίδιος, ανέφερε σχετικά: «Η δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών υπέρ-υψηλών ταχυτήτων είναι η πρόκληση για τους παρόχους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Το ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων υπαγορεύει συντεταγμένη πορεία προς τη νέα πραγματικότητα, με το μέγιστο βαθμό συνεργατικότητας και με ισχυρές ρυθμιστικές δικλείδες που θα εξασφαλίζουν υγιή ανταγωνισμό. Θα αξιοποιήσουμε τη συμμετοχή στην ECTA ώστε να συμβάλλουμε με προτάσεις και βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές στην διαμόρφωση κατάλληλης κλαδικής πολιτικής και ρυθμιστικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών και της αγοράς». Η ECTA είναι Ευρωπαϊκή ΜΚΟ που εκπροσωπεί πάνω από 100 τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με στόχο τη συμμετοχή στη διαμόρφωση της κλαδικής πολιτικής και του κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος.