Η Wind Ελλάς ιδρύει τη Hellenic Open Fiber, μια εταιρεία που στόχο θα έχει την επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων νέας γενιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στα δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι ή την επιχείρηση.

Η σύσταση της Hellenic Open Fiber υπηρετεί τον στόχο της Wind να αποτελέσει στρατηγικό εταίρο του Εθνικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη και θα λειτουργεί υπό συνθήκες πλήρους ανεξαρτησίας. Το σύνολο της επένδυσης της Hellenic Open Fiber πρόκειται να ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ (μέχρι το 2026).

Παράλληλα, στοχεύει να συμβάλει στην επιτάχυνση της ψηφιακής ατζέντας της πολιτείας και στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος με τη Δυτική Ευρώπη.