Περαιτέρω στήριξη προσφέρει στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Wind Ελλάς, αυξάνοντας τον αριθμό των δωρεάν υπηρεσιών επικοινωνίας σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Συγκεκριμένα, η εταιρεία στηρίζει τη νέα πρωτοβουλία του ΕΟΔΥ για τη λειτουργία του νέου κέντρου υποστήριξης στο Μαρούσι, παρέχοντας υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Επιπλέον εξοπλίζει όλες τις Κινητές Ομάδες Υγείας, που πραγματοποιούν πανελλαδικά Covid tests, με απεριόριστα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, με στόχο, όπως αναφέρει η εταιρεία, να διευκολύνει το έργο τους.