Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξής της για τα έτη 2019-2020 παρουσίασε η Wind, συνεχίζοντας, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, την παράδοσή της για διαφάνεια και λογοδοσία. Σε αυτήν ενσωματώνονται, όπως επισημαίνει, για πρώτη φορά, οι δείκτες και οι απαιτήσεις των διεθνών προτύπων του SASB για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, η Wind επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, συνδυάζοντας τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους για την πενταετία 2016 – 2020, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τους SDGs των Ηνωμένων Εθνών.

«Ξεπερνώντας τις πολύ δύσκολες συνθήκες που δημιουργήθηκαν, συνεχίσαμε να συνεισφέρουμε με επενδύσεις και καινοτόμες υπηρεσίες στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Wind Ελλάς, Νάσος Ζαρκαλής.