Η Win Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΜΟΝ ΕΠΕ αναδείχθηκε μειοδότρια για όλες τις ομάδες του επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού, διαγωνισμού για την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022.

Η αμοιβή της αναδόχου ορίζεται σε 238.452 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας, που θα λάβουν χώρα από 12/6/2022 έως 08/12/2022.