Η Westnet βραβεύτηκε στο πλαίσιο των βραβείων Χρυσοί Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2010-2020. Συγκεκριμένα, διακρίθηκε ως «Greek Business Champion 2010-2020», σε μια κατηγορία, όπου επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις που κατάφεραν να αυξήσουν ταυτόχρονα τον κύκλο εργασιών τους και τα κέρδη προ φόρων πάνω από 50%, συγκρίνοντας την οικονομική χρήση του 2010 με εκείνη του 2019.

Ο Γενικός Διευθυντής της Westnet, Γιώργος Δαβιώτης, δήλωσε σχετικά: «Η εξαιρετική αυτή πορεία της Westnet οφείλεται στην ευελιξία και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της εταιρείας μας, στην ικανότητά μας να επαναπροσδιορίζουμε αποτελεσματικά τους στόχους μας, προκειμένου να αυξάνουμε συνεχώς την ανταγωνιστικότητα των συνεργατών μας».