Εταιρεία marketing στον χώρο των υπηρεσιών Υγείας

Πρόκειται για κορυφαία εταιρεία marketing και επικοινωνίας στον χώρο των συστημάτων και υπηρεσιών υγείας, καθώς και στην τεχνολογία υγείας. Η Weber Shandwick τοποθετείται ως ηγέτης της παγκόσμιας βιομηχανίας των Healthcare Communications, με εξειδίκευση σε στρατηγικές επικεντρωμένες στον ασθενή για θέματα υγείας και θεραπείας. Η εξαγορά συνδυάζει την παγκόσμια εξειδίκευση της Weber Shandwick ως παρόχου υπηρεσιών επικοινωνίας, Scientific Communications και Health Public Affairs, με την εξειδίκευση της ReviveHealth στο χώρο των Health Business. Η ReviveHealth εδρεύει στο Nashville των ΗΠΑ.