Η Wavemaker είναι το νέο Αgency of Record για τα global media της ViacomCBS Networks International (VCNI), αναλαμβάνοντας τον νέο ρόλο της από την 1η Φεβρουαρίου 2021. Το agency θα είναι υπεύθυνο για το media planning και buying σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των linear καναλιών και άλλων σχετικών δικτύων της εταιρείας διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, εκτός από τις ΗΠΑ.

Επίσης, θα διαχειρίζεται τα data strategy και analytics, audience sciences και precision marketing που σχετίζονται με τις δραστηριότητες media planning και buying. Στη Βρετανία, το brief της Wavemaker θα καλύπτει το κρατικό δίκτυο Channel 5, καθώς και τα συνδρομητικά Nickelodeon, MTV, Comedy Central και BET. Επίσης, θα επιφορτίζεται με τη συμβολή στην ανάπτυξη του linear viewing, την αύξηση των συνδρομών στο mobile app, καθώς και την ενίσχυση των live events καμπανιών του VCN UK και των πωλήσεων καταναλωτικών προϊόντων.