Την Chargespot με σκοπό την αστική και οικιακή φόρτιση EVs

Τη νέα υπηρεσία Chargespot παρουσιάζει η Watt+Volt, στο πλαίσιο της στρατηγικής της προτεραιότητας, τα επόμενα χρόνια, για ανάπτυξη του μοντέλου αστικής και οικιακής φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η εταιρεία θα προσφέρει πλήρη υποστήριξη του έργου, από τη μελέτη του χώρου τοποθέτησης του φορτιστή, την εγκατάστασή του, αλλά και τη συνεχή υποστήριξη και συντήρηση του.

Τα οφέλη της νέας υπηρεσίας είναι, σύμφωνα με την εταιρεία, σημαντικά και για τις επιχειρήσεις, καθώς όσες ανήκουν στο δίκτυό της αποκτούν έσοδα από τις φορτίσεις και οφέλη στον λογαριασμό ρεύματος μέσω του προγράμματος Chargespot Business. Επιπλέον, δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες τους και αποδεικνύουν την «πράσινη» στάση τους απέναντι στο περιβάλλον. Σημειώνεται ότι τελευταία προσθήκη στο δίκτυο αποτελούν οι εγκαταστάσεις parking του νοσοκομείου «Μητέρα» του ομίλου Υγεία, όπου έγινε πρόσφατα εγκατάσταση φορτιστή.