Η Watt+Volt δημιουργεί ένα πρόγραμμα για σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, βασισμένο σε ένα διαφανές, όπως επισημαίνει, μοντέλο τιμολόγησης, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις ή την εποχικότητα στην κατανάλωση της ενέργειας. Με το πρόγραμμα Zero, το σπίτι ή η επιχείρηση δε χρεώνονται πάγια, μια δεδομένη προσυμφωνημένη τιμή/kWh ή ρήτρες αναπροσαρμογής.

To λανσάρισμα του νέου προγράμματος συνοδεύεται από μια προσφορά για όσους γίνουν πελάτες, έως τις 30/6. Συγκεκριμένα, προσφέρεται ως δώρο η χρέωση Zero για 3 μήνες.