Η Watt+Volt λανσάρει το Energywatch, ένα παρατηρητήριο τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών δεδομένων, που στοχεύει στην αξιόπιστη πληροφόρηση των καταναλωτών για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και των λοιπών καυσίμων.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η δημιουργία του παρατηρητηρίου ανταποκρίνεται στις πρόσφατες αλλαγές στον τομέα του κόστους της ενέργειας.

Οι καταναλωτές μπαίνοντας στο energywatch.gr, μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας της ελληνικής αγοράς και την ανάλυσή του ανά περίοδο, τις ευρωπαϊκές τιμές, τις τιμές των καυσίμων καθώς και στατιστικά στοιχεία της αγοράς, και των ανανεώσιμων πηγές ενέργειας.