Όσον αφορά στην επιλογή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας
Ανταποκρινόμενη στα ερωτήματα των καταναλωτών που βρίσκονται σε αναζήτηση νέου παρόχου ρεύματος για το σπίτι ή την επιχείρησή τους, η Watt+Volt δημιούργησε τον «Δεκάλογο του Έξυπνου Καταναλωτή Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Πρόκειται για έναν οδηγό που εξηγεί αναλυτικά τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης εταιρείας και του προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε καταναλωτή. Ως πρώτο βήμα, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να υπολογίσουν την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν και το κόστος της σε ετήσια βάση.

Στη συνέχεια, καλούνται να λάβουν υπόψη μια σειρά παραγόντων, ώστε να αξιολογήσουν ορθά τον κάθε πάροχο και τις υπηρεσίες του. Μεταξύ άλλων, η Watt+Volt προσφέρει ανταγωνιστικές χρεώσεις σε μια σειρά προγραμμάτων για οικιακούς και εταιρικούς καταναλωτές, ενώ έχει αναπτύξει «έξυπνες» υπηρεσίες για καλύτερο έλεγχο και διαχείριση του ηλεκτρικού ρεύματος.