Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

H Bwin αποτελεί πλέον βασικό μέλος του CSR Hellas και με τη συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην ανταλλαγή απόψεων για την κοινωνική ευθύνη, στην ανάπτυξη ακόμα περισσότερων πρακτικών και στην προαγωγή νέων ιδεών, με στόχο τη βιωσιμότητα και τη βελτίωση της κοινωνίας. Μέσω στοχευμένων ενεργειών και πρωτοβουλιών, η Bwin βελτιώνει την καθημερινότητα των κοινωνιών που δραστηριοποιείται, δημιουργώντας ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο με δίκτυα και οργανισμούς που εργάζονται μεθοδικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της κοινωνίας.

Η έναρξη της συνεργασίας της με το CSR Hellas, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, προσβλέπει ακριβώς σε αυτόν το σκοπό. Εκ μέρους της Bwin, η Ιωάννα Μπερίου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, δήλωσε: «Με τη συμμετοχή μας στο δίκτυο, με διάλογο, αλλά και με υπεύθυνες πράξεις, θα φτάσουμε πιο κοντά στην υλοποίηση των Στόχων του 2030. Ενισχύουμε κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος».