Όλες οι μάρκες του Volkswagen Group, τις οποίες αντιπροσωπεύει η Kosmocar στην Ελλάδα, Volkswagen, Audi, Skoda, Ducati, Bentley, συμμετείχαν στη «Μέρα της Γης 2021». Η αυτοκινητοβιομηχανία υλοποίησε παγκοσμίως την πρωτοβουλία #Project1Hour, στην οποία οι εργαζόμενοι έκαναν διάλειμμα μίας ώρας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους για να λάβουν μέρος σε μικρές ομάδες εργασίας και να συνδράμουν ενεργά, με τις ιδέες τους, στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Επίσης η κάθε μάρκα του γκρουπ προχώρησε σε σειρά ενεργειών και δράσεων για το περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο και το Volkswagen Group δημιούργησε ένα σύντομο video ειδικά για την Earth Day 2021 και το #Project1Hour.