Στον κλάδο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εισέρχεται η Volterra, με πρώτο έργο της την ανάπτυξη αυτόνομου σταθμού αποθήκευσης στη Βοιωτία, με ισχύ 50MW και χωρητικότητα 100MWh. Το δεύτερο έργο αφορά στην ανάπτυξη υβριδικού σταθμού αποθήκευσης με παραγωγή ΑΠΕ στην Κω.

Ο σταθμός θα αποτελείται από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2MW και ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας (BESS) ισχύος 2,4MW και χωρητικότητας 5MWh. Και οι δύο σταθμοί θα αξιοποιούν την τεχνολογία αποθήκευσης μπαταριών ιόντων λιθίου.