Με σκοπό να στηρίξει έμπρακτα τους καταναλωτές της εν μέσω αυτής της πανδημίας του κορωνοϊού, η εταιρεία ενέργειας Volterra θέτει σε ισχύ σειρά μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης.

Εκπτώσεις, ευέλικτοι διακανονισμοί, αναστολή διακοπών, κ.α.

Με σκοπό να στηρίξει έμπρακτα τους καταναλωτές της εν μέσω αυτής της πανδημίας του κορωνοϊού, η εταιρεία ενέργειας Volterra θέτει σε ισχύ σειρά μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης. Πιο συγκεκριμένα, προχωρά σε εφάπαξ έκπτωση 10 ευρώ σε όλους τους οικιακούς πελάτες ηλεκτρικού ρεύματος, που θα πραγματοποιήσουν ενεργοποίηση της υπηρεσίας Volterra MOY και E-Bill, σε επιστροφή του 100% του ποσού της εγγύησης οικιακών πελατών ρεύματος και φυσικού αερίου που θα ενεργοποιήσουν πάγια εντολή εξόφλησης μέσω τραπέζης, σε δημιουργία ευνοϊκού πλαισίου μεταχείρισης για επιχειρήσεις που ανήκουν σε κωδικούς ΚΑΔ, σε παροχή ευέλικτων διακανονισμών εξόφλησης για όλους τους πελάτες ρεύματος και φυσικού αερίου της κατηγορίας Κ.Ο.Τ. και, σε αναστολή διακοπών ηλεκτροδότησης για τρεις μήνες για όλους τους πελάτες ρεύματος και φυσικού αερίου της κατηγορίας Κ.Ο.Τ. Επιπρόσθετα, ο μέτοχος της εταιρείας -κατασκευαστικός όμιλος AVAX Α.Ε.- προχώρησε σε δωρεά 10 αναπνευστήρων ενηλίκων, για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.