Η Vodafone υποστήριξε το ερευνητικό πρόγραμμα του Αρκτούρου για την προστασία της καφέ αρκούδας και του οικοσυστήματός της. Η επιστημονική ομάδα του Αρκτούρου, μέσω της αξιοποίησης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της Vodafone, συνέλεξε στοιχεία για τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων για την καφέ αρκούδα. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να προκύψουν περισσότερα και ακριβέστερα επιστημονικά αποτελέσματα.