Στηρίζοντας μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Και φέτος, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε 10 άτομα να προσφέρουν τις γνώσεις, τις ικανότητες αλλά και το πάθος τους για κοινωνική συνεισφορά, εργαζόμενοι για έξι μήνες στον κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους, ενώ η Vodafone καλύπτει τον μισθό τους. Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα, καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.vodafone.gr/world-of-difference έως και τις 11 Οκτωβρίου.