Ενισχύοντας το έργο κοινωφελών μη κερδοσκοπικών οργανισμών

Το Vodafone World of Difference δίνει τη δυνατότητα σε δέκα άτομα να προσφέρουν για έξι μήνες την εργασία, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στον κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους, ενώ η Vodafone θα καλύψει τον μισθό τους. Για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν έρθει σε επαφή με τον οργανισμό στον οποίο θέλουν να εργαστούν, και να συμφωνήσουν σε ένα συγκεκριμένο έργο για την περίοδο απασχόλησής τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2010, ενώ εφαρμόζεται από τη Vodafone σε 19 χώρες σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής θα είναι διαθέσιμες στο www.vodafone.gr/world-of-difference έως και τις 12 Οκτωβρίου.