Μια επιπλέον μέρα άδειας για όλους τους εργαζομένους της
Η Vodafone, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας, παρέχει σε όλους τους εργαζόμενους μία επιπλέον μέρα άδειας.

Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι υπάλληλοι Vodafone, οι υπάλληλοι της θυγατρικής 360 Connect και σχεδόν 1.500 υπάλληλοι που εργάζονται για έργα της Vodafone και της 360 Connect, θα έχουν στην διάθεση τους μία επιπλέον μέρα που μπορούν να αφιερώσουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, η εταιρεία δίνει έμφαση στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών και ανάπτυξης αλλά και στην προώθηση πρακτικών και πολιτικών που τους στηρίζουν σε διάφορες στιγμές της ζωής τους.