Ο απολογισμός κατατάσσεται μετά από έλεγχο ανεξάρτητου φορέα, στο επίπεδο εφαρμογής Α+ των δεικτών GRI, ενώ για ακόμα μία φορά το περιεχόμενό του διασφαλίζεται, σύμφωνα με το Πρότυπο ΑΑ1000. Τα προγράμματα που ξεχώρισαν την περίοδο αυτή και που περιγράφονται αναλυτικά στον Απολογισμό είναι: Η μελέτη «Carbon Connections», η αξιοποίηση της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας στον τομέα της υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης, τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο και τα κτίρια γραφείων και η ανανέωση του «Οδηγού για Γονείς».

Η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone, Αγγελική Παπαντωνίου, δήλωσε σχετικά: «Στη Vodafone συνεχίζουμε να επενδύουμε σε προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και βελτιώνουμε κάθε χρόνο την επίδοσή μας, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Στόχος μας είναι η μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία μας, αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας».