Την πρωτοβουλία «Women In Business Connected» υλοποιεί η Vodafone με στόχο να βοηθήσει τις γυναίκες επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες, προσφέροντάς τους δωρεάν υπηρεσίες αιχμής, για την υποστήριξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Σύμφωνα με 2 έρευνες που εκπόνησε, σε συνεργασία με τη Focus Bari και την Icap, η εταιρεία διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα στις επιχειρήσεις τους, σε σχέση με το σύνολο της αγοράς. Ωστόσο, μόλις 4 στις 10 αισθάνονται ασφαλείς για τις ικανότητές τους ως επιχειρηματίες.

Το νέο πρόγραμμα παρέχει δωρεάν για 1 χρόνο κατασκευή και λειτουργία website ή e-shop με την υπηρεσία Vodafone Business Online, δωρεάν αναβάθμιση σύνδεσης σε υπερυψηλές ταχύτητες Vodafone Fiber 100 Mbps μέσα από το Vodafone Giga One Net, στην τιμή του ADSL και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη από τους Vodafone Business Advisors.