(ΛΟΝΔΙΝΟ) Η καμπάνια με τίτλο «The transmission series» ξεκίνησε τον Μάιο στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας με στόχο τη δημιουργία μίας online κοινότητας. Στο πλαίσιο της ενέργειας πρόσεφερε στους fans την ευκαιρία να ψηφίσουν κάθε δύο εβδομάδες σχετικά με θέματα που θα ήθελαν να γυριστούν σε δίλεπτα φιλμ και να ανεβούν στη σελίδα της Vodafone στο Facebook.