Παγκόσμιος χορηγός της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Στόχος της Vodafone είναι να προσφέρει ένα περιβάλλον εργασίας, στο οποίο οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, ενώ θα παρέχονται ίσες ευκαιρίες για όλους. Ο όμιλος Vodafone στηρίζει την εκστρατεία του ΟΗΕ HeForShe που αφορά στην προώθηση της ισότητας των φύλων και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ισότιμη ένταξη των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα ανακοίνωσε το πρόγραμμα Vodafone Reconnect που προωθεί την ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην εργασία και απευθύνεται σε γυναίκες που άφησαν την καριέρα τους για να κάνουν διάλλειμα λόγω οικογενειακών ή άλλων υποχρεώσεων και θέλουν να επιστρέψουν. Παράλληλα, έχει υιοθετήσει μία νέα πολιτική μητρότητας και υλοποιεί το πρόγραμμα Lean In Circles. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, η Vodafone έχει διοργανώσει εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.