Μέσω πρωτοβουλιών όπως το Vodafone Speaking App

Το Vodafone Speaking App είναι η πρώτη εφαρμογή μετατροπής κειμένου σε ομιλία σε σωστά ελληνικά και απευθύνεται σε χρήστες με ολική απώλεια ή με σοβαρά προβλήματα όρασης. Παράλληλα, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Κωφών λειτουργεί ως κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μέσω γραπτού μηνύματος στο 13830 και απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα ακοής, ενώ η Υπηρεσία Φωνητικής Πλοήγησης εκφωνεί το περιεχόμενο σελίδων του vodafone.gr και διευκολύνει την πλοήγηση με τη βοήθεια κατάλληλων πλήκτρων. Η υπηρεσία απευθύνεται στους επισκέπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολία ανάγνωσης κειμένων, όπως για παράδειγμα, στα άτομα με προβλήματα όρασης, ηλικιωμένους, άτομα με δυσλεξία, αλλά και άτομα που δυσκολεύονται να χειριστούν ηλεκτρονικά μέσα λόγω κάποιας αναπηρίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone.