Για την Εταιρική Υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Αγγελική Παπαντωνίου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων στη Vodafone Ελλάδας δήλωσε σχετικά: «Η Εταιρική Υπευθυνότητα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της Vodafone. Ο 10ος απολογισμός αποτελεί επιστέγασμα της συνεχούς και συστηματικής προσπάθειάς μας να λειτουργούμε υπεύθυνα συμβάλλοντας παράλληλα και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σημασία για εμάς έχει να επικεντρώνουμε τη δραστηριότητά μας στη λειτουργία μας, να τη βελτιώνουμε συνεχώς, καθώς και να ανταποκρινόμαστε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».

Τα προγράμματα της Vodafone που ξεχώρισαν την περίοδο αυτή, είναι: Οι υπηρεσίες Έλεγχος Κόστους και Έλεγχος Χρήσης, η ανάπτυξη έξυπνων υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας μεταξύ συσκευών, η υπηρεσία ελέγχου κατανάλωσης φυσικού αερίου SmartEcometer Gas, η αξιοποίηση της τεχνολογίας κινητής επικοινωνίας στον τομέα της υγείας, τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, η δημιουργία της ιστοσελίδας vodafone.gr/bsafeonline για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, η υλοποίηση για δεύτερη χρονιά του προγράμματος Vodafone World of Difference. Ο 10ος απολογισμός της Vodafone, κατατάσσεται μετά από έλεγχο ανεξάρτητου φορέα, στο επίπεδο εφαρμογής Α+ των δεικτών GRI και το περιεχόμενό του διασφαλίζεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΑΑ1000.