Την επένδυση, από το Ίδρυμα Vodafone, 20 εκατ. ευρώ για την επέκταση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των προγραμμάτων εκπαίδευσης του Ιδρύματος ανακοίνωσε η Vodafone, ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας Εκπαίδευσης. Θα χρηματοδοτηθούν πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και 13 ακόμη χώρες, επένδυση, η οποία αναμένεται, σύμφωνα με την εταιρεία, ότι θα ωφελήσει 16 εκατ. μαθητές έως το 2025, μέσω των προγραμμάτων Generation Next, το οποίο «τρέχει» σε Ελλάδα και Αλβανία, DigiCraft στην Ισπανία, Coding for Tomorrow στη Γερμανία, School in a Box στη Ρουμανία και Online Masters στην Ολλανδία. Τα προγράμματα παρέχονται σε συνεργασία με φιλανθρωπικά ιδρύματα και ΜΚΟ και δίνουν τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στις ψηφιακές τεχνολογίες. Στόχος τους, επίσης, είναι να καλύψουν άτομα που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, καθώς και ηλικιωμένους.