Τις συνολικές εκπομπές ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα της εταιρείας δεσμεύτηκε να «μηδενίσει» ο όμιλος Vodafone, έως το 2040, ταχύτερα κατά δέκα χρόνια σε σχέση με τον αρχικό του σχεδιασμό. Επιβεβαίωσε επίσης, ότι οι στόχοι μείωσης των εκπομπών άνθρακα για το 2030 έχουν εγκριθεί από την πρωτοβουλία Science Based Targets και εναρμονίζονται με τον πιο φιλόδοξο στόχο της συμφωνίας του Παρισιού, τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, σχεδιάζει την εξάλειψη των εκπομπών ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030, από τις δραστηριότητες και την ενέργεια που αγοράζει και χρησιμοποιεί. Ο Nick Read, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Vodafone, δήλωσε: «Δεσμευόμαστε να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα της εταιρείας μέσω βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, παροχής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μείωσης των αποβλήτων που προέρχονται από το δίκτυό μας και υιοθέτησης νέων περιβαλλοντικών κριτηρίων κατά την επιλογή προμηθευτών».