Αναγνώριση από το Top Employers Institute
Η Vodafone Ελλάδας αναγνωρίστηκε επίσημα ως Top Employer 2019 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο «Top Employers Institute», για την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος υψηλού επιπέδου, το οποίο προσφέρει στους εργαζομένους της τη δυνατότητα να γίνονται κάθε μέρα καλύτεροι, να βελτιώνονται και να εξελίσσονται διαρκώς.

Η βράβευση αυτή, αποτελεί μία επιβεβαίωση της φιλοσοφίας και της στρατηγικής της εταιρείας για την ανάδειξη του καλύτερου εαυτού των ανθρώπων της, μέσα από την καλλιέργεια των ταλέντων, των ικανοτήτων τους και της εξέλιξής τους. Με αφορμή τη βράβευση, η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Vodafone Ελλάδας, Ηρώ Μέλλιου δήλωσε: «Στη Vodafone κοιτάμε μπροστά και διαμορφώνουμε σήμερα το περιβάλλον εργασίας του μέλλοντος, όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να είναι ο εαυτός του, να αναπτύσσεται και να καινοτομεί, ενώ αναλαμβάνουμε δράση για τη δημιουργία ενός καλύτερου, πιο συναρπαστικού μέλλοντος για όλους, καλλιεργώντας μια κουλτούρα αποδοχής και ίσων ευκαιριών».