Για τη στρατηγική προτεραιότητα της Vodafone να ενθαρρύνει την ενσωμάτωση όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μορφής διαφορετικότητας, μίλησε την Πέμπτη, 23 Μαρτίου στο συνέδριο «The Upfront Initiative: Ορατότητα στην πράξη», η Μαρία Σκάγκου, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύντρια Εξωτερικών Σχέσεων της Vodafone Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παρουσιάστηκε το νεοσύστατο, εσωτερικό δίκτυο «Neurodiversity & Allies Network» της Vodafone Ελλάδας, το οποίο αποτελεί έναν ανοιχτό, ασφαλή χώρο και συνδετικό ιστό μεταξύ συναδέλφων που είτε αυτοπροσδιορίζονται ως νευροδιαφορετικοί ή θέλουν να μάθουν περισσότερα για αυτό.

Παράλληλα, το δίκτυο υποστηρίζει την παροχή συμβουλευτικής στη Διοίκηση για νέες δράσεις και πολιτικές ενσωμάτωσης νευροδιαφορετικών ατόμων, καθώς και πρωτοβουλίες με αντίστοιχο κοινωνικό αποτύπωμα. Όπως τόνισε η Μαρία Σκάγκου, «με το νέο αυτό εσωτερικό δίκτυο πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα και έναν χώρο εργασίας όπου τόσο τα νευροδιαφορετικά όσο και τα νευροτυπικά άτομα μπορούν να ακμάσουν εξίσου».