Στην ίδρυση της νέας εταιρείας Fiber2All προχώρησε η Vodafone Ελλάδας, μέσω της απόσχισης του κλάδου οπτικών ινών της και της δημιουργίας νέας οντότητας, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς και δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων, με έμφαση στα δίκτυα οπτικών ινών.

Η νεοσυσταθείσα Fiber2All, 100% θυγατρική της Vodafone Ελλάδας, θα έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, την κατασκευή, και τη χονδρική πώληση της υποδομής οπτικών ινών.

Στόχος της, όπως αναφέρεται, είναι η απόκτηση σημαντικού μεριδίου αγοράς στη χονδρική πώληση οπτικών ινών, καθώς εκτιμάται ότι η ζήτηση για υψηλής ταχύτητα διαδίκτυο θα κορυφωθεί τα επόμενα χρόνια.

«Με τη ζήτηση για υψηλές ταχύτητες διασύνδεσης να παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, η Vodafone Ελλάδας επενδύει δυναμικά σε νέα δίκτυα οπτικών ινών», σημείωσε ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας.