Με νέο mobile εκπαιδευτικό παιχνίδι
Το πρόγραμμα STEMpowering Youth του Ιδρύματος Vodafone, μετά την ολοκλήρωση 2 χρόνων, εμπλουτίζεται και αυξάνει την εμβέλεια δράσης του με την προσθήκη του mobile εκπαιδευτικού παιχνιδιού «The Moondiver Xperience».

Βασικός στόχος του παιχνιδιού είναι μικροί και μεγάλοι να έρθουν σε επαφή με το διάστημα και να αποκτήσουν ενδιαφέρουσες γνώσεις για τον κόσμο της αστρονομίας. Αποτελεί ένα παιχνίδι γνώσεων και εξερεύνησης που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων STEM του Ιδρύματος Vodafone, από το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Science For You – SciFY, με σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων για το διάστημα.

To «The Moondiver Xperience» είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσα από το Google Play, ενώ στη δημιουργία του συνέβαλαν η ΜΚΟ SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και η Ελληνογερμανική Αγωγή. Η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεισφοράς Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: «Το “The Mondiver Xperience” αποτελεί για εμάς το στοίχημα για τη διεύρυνση του Προγράμματος STEMpowering Youth στη χώρα μας».