Μια νέα πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον όμιλο Vodafone και τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, μια εξειδικευμένη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ψηφιακού χάσματος, προσφέροντας σε 3,4 δισ. άτομα τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω smartphone έως το 2030.

Μία νέα Ομάδα Εργασίας θα προσδιορίσει παρεμβάσεις πολιτικής, εμπορικού χαρακτήρα και κυκλικής οικονομίας για την αύξηση της πρόσβασης στα smartphone, καθώς, ενώ τα δίκτυα της κινητής καλύπτουν πλέον το 82% του πληθυσμού των χωρών χαμηλού και μέσου εισοδήματος (LMIC), το χάσμα μεταξύ χρήσης και κάλυψης παραμένει υψηλό.