Σε εταιρεία τεχνολογίας εξελίσσεται, τα τελευταία δύο χρόνια, η Vodafone Ελλάδας, εισάγοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, αναπτύσσοντας, όπως επισημαίνει η ίδια, λύσεις ψηφιοποίησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις και αναβαθμίζοντας τα πληροφοριακά της συστήματα για υψηλότερη αυτοματοποίηση, λιγότερες διαδικασίες και βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Ενδεικτικά, αναφέρει ότι στη σταθερή τηλεφωνία, προσέγγισε τους ένα εκατ. πελάτες, στην κινητή ξεπέρασε τα 122 petabyte και αναβάθμισε πάνω από 350.000 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στις επενδύσεις δικτύων νέας γενιάς, επιταχύνεται η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος των 600 εκατ. ευρώ με στόχο πληθυσμιακή κάλυψη 5G 70% στο τέλος του 2023 και 90% στο τέλος του 2025, ενώ σήμερα ξεπερνά το 44%. Τέλος, το Vodafone Business αναπτύσσει το αποτύπωμά του πλέον και στον δημόσιο τομέα, ενώ το Vodafone TV εξασφάλισε αποκλειστικά δικαιώματα για την προβολή του Disney+ στην Ελλάδα, ενώ εξακολουθεί να φιλοξενεί περιεχόμενο του HBO.