Στο πλαίσιο του εορτασμού των 10 χρόνων της

Στους 10 ΜΚΟ πριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Act Up, ActionAid, Αρωγή, ΕΛΕΠΑΠ, Make a Wish – (Κάνε μία Ευχή Ελλάδος), Παιδικά Χωριά SOS, WWF και Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας. Στόχος της V+O είναι να συνδράμει μέσα στους επόμενους μήνες κάθε έναν από αυτούς τους ΜΚΟ με έναν τρόπο που εμπλέκει τόσο τους εργαζομένους της, όσο και τους πελάτες της.

Εθελοντική συμμετοχή σε δράσεις των ΜΚΟ, ανάληψη εργασιών που απαιτούνται στους χώρους τους, επικοινωνιακή υποστήριξη δράσεων, επιμέλεια κειμένων, εντύπων και sites, υποστήριξη στην εξεύρεση χορηγών και στη συγκέντρωση υλικού είναι κάποιοι από τους έμπρακτους τρόπους με τους οποίους η V+O θα στηρίξει τους οργανισμούς.

Παράλληλα, η V+O θα επιδιώξει την επιπλέον ενίσχυση των 10 ΜΚΟ από το διευρυμένο πελατολόγιο το οποίο διαθέτει, ενθαρρύνοντας τους πελάτες της να στηρίξουν την προσπάθεια ή με εθελοντική εργασία των εργαζομένων ή με υλικοτεχνική υποστήριξη.