Ως σύμβουλος επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Ο Θανάσης Παπαθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Frank, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με τη Βίβιαν αποσκοπεί στο να ανοίξει καινούργια πεδία δραστηριοτήτων για τη Frank. Ελάχιστοι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν την εμπειρία και τη γνώση της Βίβιαν σε θέματα πολιτικής και πολιτισμού. Πιστεύω ότι η ελληνική διαφημιστική εταιρεία του μέλλοντος πρέπει να είναι “όλα σε ένα”, με ανθρώπους που θα μπορούν να συνδυάζουν γνώσεις και πειθαρχίες από διάφορους τομείς. H συνεργασία μας με τη Βίβιαν είναι ένα ακόμα βήμα της Frank προς αυτή την κατεύθυνση».