Θετικά οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε η εταιρεία

Σύμφωνα με την εταιρεία, η θετική πορεία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην οργάνωση και διαχείριση της παραγωγής και των αποθεμάτων, η οποία της επέτρεψε να τροφοδοτεί αδιαλείπτως τα περισσότερα από 2.000 σημεία πώλησης ανά την Ελλάδα, παρά τα capital controls. Παράλληλα, η εξαγωγική δραστηριότητα παρέμεινε αμετάβλητη το 2015, ενώ υπάρχει πρόβλεψη διπλασιασμού της κατά το 2016, καθώς η εταιρεία παράλληλα με την πώληση της μάρκας Vivechrom θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην πώληση των μαρκών Dulux, Levis, Hammerite και Cuprinol στις αγορές της Κύπρου, Βουλγαρίας και Αλβανίας.