Εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού
H VivaWallet στηρίζει ανερχόμενα επιχειρηματικά σχήματα από τον χώρο της τεχνολογίας με την εξαγορά ποσοστού από την εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού INDEV.

Η συνέργεια των δύο εταιρειών ενισχύει την παραγωγική δυναμική της VivaWallet, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ανάγκες πελατών με δυνατότητες «full-stack» λογισμικού ανοικτού κώδικα. Η κίνηση αυτή από τη VivaWallet, έρχεται σε συνέχεια περσινής επένδυσης σε εταιρεία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αναδεικνύοντας τη δέσμευση του ομίλου Viva για τη στήριξη υποσχόμενων εταιρειών από τον χώρο της τεχνολογίας.

Ο στόχος της προσέγγισης της INDEV, είναι η βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη, μέσα από την ενσωμάτωση τεχνολογίας επόμενης γενιάς στην καθημερινότητά του. Μαζί οι δύο εταιρείες αναμένεται να αναπτύξουν μια δυναμική πορεία εντός, αλλά και εκτός Ελλάδας με πρωτοποριακά ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες, υψηλής αισθητικής και χρηστικότητας, που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια.