Προσφέροντας χυμούς, τσάι Life και μπουκάλια με νερό

Συγκεκριμένα, οι θυγατρικές του Ομίλου, Δέλτα Τρόφιμα και Everest παρέδωσαν στο Πυροσβεστικό Σώμα 100.000 χυμούς, τσάι Life, καθώς και μπουκάλια με νερό. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο ευρύ και πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιούν οι εταιρείες του Ομίλου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δράσεις που στηρίζουν την κοινωνία και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, καθώς επίσης και φορείς που επιτελούν κοινωνικό έργο κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, όπως το Σώμα Πυροσβεστών.