Για την απασχόληση νέων στις εταιρείες της

Μέσα από την πρωτοβουλία, οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας, να προχωρήσουν στην ορθή επιλογή κατεύθυνσης για μετέπειτα σπουδές ή εξειδίκευσης, να εμπλουτίσουν με επιπλέον ικανότητες και εμπειρία το βιογραφικό τους και να κερδίσουν συστάσεις από αξιόλογους και έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου ενδιαφέροντός τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας τόσο για τους φοιτητές όσο και για την εταιρεία, η διαμόρφωση του προγράμματος στηρίζεται σε πραγματικές ανάγκες διευθύνσεων ή/και τμημάτων της Vivartia.