Η Visa παρουσιάζει το πρόγραμμα «Visa for Athens», το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021, με στόχο να στηρίξει τον Δήμο Αθηναίων σε δράσεις που αφορούν την ανάπλαση και διατήρηση της Αθήνας για τις μελλοντικές γενιές, προωθώντας ταυτόχρονα την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών τόσο από τους Έλληνες κατόχους καρτών, όσο και από τους επισκέπτες της πόλης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, δωρεά της Visa θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση έργων «που θα προσθέσουν αξία στην πόλη, και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της καθημερινής ζωής» για τους πολίτες και επισκέπτες της Αθήνας.

Το πρόγραμμα Visa for Athens απευθύνεται και στους τοπικούς επιχειρηματίες προκειμένου αυτοί να ενθαρρύνουν τους κατοίκους της πόλης και τους επισκέπτες της, που κατέχουν κάρτες Visa, να τις χρησιμοποιούν, καθιστώντας τους βασικούς πυλώνες του έργου. Η πρωτοβουλία αυτή εστιάζει στη βιώσιμη και υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη για την πόλη και θα προβληθεί μέσω στοχευμένων ενεργειών marketing.