Πρόκληση για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, άτυπη και τυπική, αποτελεί η βιωσιμότητα και η προσαρμογή στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς οδηγεί στην ανάγκη για νέες θέσεις εργασίας και διαμορφώνει ανάγκες ενσωμάτωσης πόρων κατάρτισης και προσαρμογής στις νέες δεξιότητες στο κόστος της δίκαιης μετάβασης.

Κεντρικό ρόλο στις νέες δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν στη διαδικασία της μετάβασης και υιοθέτησης προτύπων βιωσιμότητας, αποτελούν οι κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) στις οποίες κυρίαρχη θέση κατέχουν η ικανότητα ανάπτυξης συνεργασιών και η διεπιστημονική προσέγγιση.

Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρήσεις και πανεπιστήμια ωφελούνται, επενδύοντας στη συνεργασία για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στα θέματα εταιρικής βιωσιμότητας, όπως αποτυπώνεται σε έρευνες οργανισμών, όπως ΟΟΣΑ, ILO, κλπ., σε συνδυασμό με τις ανάγκες που διαμορφώνουν τα κριτήρια ESG.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν κεντρικό μήνυμα σε εκδήλωση του CSR Hellas τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, με θέμα την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με το οικονομικό μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης, στις εγκαταστάσεις του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος.

Το «παρών» έδωσαν ακαδημαϊκοί και στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεργαστούν με στόχο την προσαρμογή στη βιωσιμότητα μέσα από την εκπαίδευση.