Τους στόχους και τα μέτρα που θα εφαρμόσει στη διαδρομή της ώστε να καταστεί η πιο βιώσιμη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στον κόσμο παρουσίασε η Deutsche Telekom την περασμένη Τετάρτη, στο πλαίσιο της πρώτης Ημέρας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ομίλου. «Οι πελάτες μας, αλλά και οι επενδυτές μας θεωρούν σημαντικό η εταιρεία μας να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο.

Ενδιαφέρον για εκείνους δεν έχει μόνο η τιμή των προϊόντων, αλλά και ο αντίκτυπος στο περιβάλλον», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Tim Höttges.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία επιθυμεί να διπλασιάσει την ενεργειακή της απόδοση έως το 2024 και να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας της έως το 2040. Η στρατηγική βιωσιμότητάς της βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες. 1. Κλιματική ουδετερότητα. 2. Κυκλική οικονομία. 3. Διαφορετικότητα και ψηφιακή συμπερίληψη. 4. Χρηστή εταιρική διακυβέρνηση.