Τοποθέτηση του ΣΕΒΤ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων & Ποτών (ΣΕΒΤ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, υπογραμμίζει ότι στρατηγική επιλογή του ΣΕΒΤ και της Βιομηχανίας Τροφίμων, αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη η οποία βασίζεται στην κοινωνική συνοχή και στον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΤ υλοποιεί σειρά δράσεων με σημαντικότερες τις ακόλουθες: 1) Συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφορίας με στόχο την επεξεργασία και αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν στη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών και ανάδειξη πράσινων τεχνολογιών για τον κλάδο, 2) Συμμετοχή στα ευρωπαϊκά έργα Life Foodprint & Pefmed. Ειδικότερα, το έργο Life Foodprint που ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2018, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός χρήσιμου εργαλείου για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων διατροφής και σε μια εθνική στρατηγική για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων.

Τα αποτελέσματα του έργου και οι εφαρμογές τους από τη Βιομηχανία Τροφίμων θα παρουσιασθούν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ευάγγελος Καλούσης, σημειώνει: «Σήμερα που οι εξελίξεις στον κλάδο μας κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, σεβόμενη το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, διατηρώντας την ανταγωνιστική θέση της και καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού που αυξάνεται διαρκώς».