Παγκόσμια προτεραιότητα, η οποία κινητοποιεί τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τις επιχειρήσεις προς την υιοθέτηση νέων πρακτικών αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Με τη θέσπιση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών έχει διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη σχετικά με τον ρόλο των εταιρειών και όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προβαίνουν στη μέτρηση, τη δημοσιοποίηση και τη διαχείριση των κινδύνων και ευκαιριών που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα παραπάνω σημείωσε ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος & CEO της Icap Crif, με αφορμή έρευνα της εταιρείας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις δράσεις ESG. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι 92% των επιχειρήσεων του δείγματος αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας, χαρακτηρίζοντάς την ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική, με σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι δαπάνησαν υψηλότερα ποσά για την υλοποίηση πρακτικών ESG το 2021 σε σχέση με το 2020.

Επίσης, η πλειονότητα θεωρεί ως κυριότερα οφέλη από τις δράσεις ESG την ενίσχυση της εταιρικής εικόνας (94%), τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη (93%), καθώς και την προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού (91%).